Tegevuspõhine kontor

Avatud kontorid olid murrangulised, kuid nendel on ka varjukülg – uuringud näitavad, et 95% inimestel on sellises töökeskkonnas raske keskenduda.

Meie kollektsiooni eesmärk on lahendada avatud kontoris levinud probleeme ja pakkuda lahendusi, mis toetaksid tööülesannetele keskendumist.

Tutvu kontseptsiooniga
77% kontoritöötajatest tunnevad tööpäeva jooksul puudust vaikusest.

Privaatsed tööjaamad loovad hädavajaliku koha keskendumiseks

Vaata sobivaid tooteid

Kui kontoris ei saa keskenduda?

01/ Töötempo aeglustub ja produktiivsus väheneb
ROOM’i uuringust tuleb välja, et 33% töötajatest ütleb, et segajad, lärm ja üldine sensoorne ülekoormus aeglustab nende töötempot. Ettevõte kaotab töötaja kohta 86 minutit päevas vaid heliliste segajate tõttu.

02/ Tööd tuleb teha kontorist eemal
95% inimestest ütleb, et omaette töötamine on nende jaoks oluline. 31% töötajatest peab kontorist eemal tööd tegema, et asjad tehtud saaks.

Vaata lahendusi

AUGUST NOOK/ privaatne tööjaam

VAATA TOODET

AUGUST WORKBAY/ privaatne tööjaam

VAATA TOODET

MEETER WORKBAY/ privaatne tööjaam

VAATA TOODET
69% inimestest ei ole rahul oma avatud töökoha müratasemega. Ruumis, kus on pehme mööbel on meeldivam viibida.

Helisummutav mööbel aitab luua tervislikuma töökeskkonna

Vaata sobivaid tooteid

Kuidas mõjub mürarikas keskkond töötajatele?

01/ Rahulolematus töökeskkonnaga
Lausa 13% töötajatest ütleb, et nad on avatud planeeringu tõttu kaalunud töökoha vahetamist.

02/ Väsimus ja stress
Pidevalt mürarikkas keskkonnas viibimine põhjustab väsimust ja stressi, mis omakorda vähendab töötajate keskendumisvõimet ja produktiivsust.  

Vaata lahendusi

AUGUST/ helisummutav diivan

VAATA TOODET

SIGMUND/ helisummutav sirm

VAATA TOODET

AUGUST/ helisummutav tugitool

VAATA TOODET

AUGUST/ helisummutav diivan

VAATA TOODET

AUGUST/ helisuumutav diivan

VAATA TOODET

AUGUST WALL/ helisummutav diivan

VAATA TOODET
Tööpäeva jooksul väikeste pauside tegemine aitab suurendada tööefektiivsust ja produktiivsust.

Regulaarsed pausid on produktiivsuse aluseks

Vaata sobivaid tooteid

Puhkus muudab produktiivseks

Tööpäeva jooksul väikeste pauside tegemine aitab suurendada tööefektiivsust ja produktiivsust. Uuringud on näidanud, et kõige parem töörütm on 52 minutit fokusseeritud tööd, millele järgneb 17-minutiline paus.

Töökaaslastega sotsialiseerumine on osa töökäimise kogemusest. Head suhted aitavad kaasa koostööle ja üleüldisele õhustikule kontoris.

Vaata lahendusi

MEETER/ puhkealad

VAATA TOODET

SANS/ puhkealad

VAATA TOODET

SOFI/ puhkealad

VAATA TOODET

MANHATTAN HEXA/ puhkealad

VAATA TOODET

SANS/ puhkealad

VAATA TOODET
Uuringud näitavad, et silmast silma kohtudes tekib kolleegidel omavahel suurem vastastikune usaldus ning jõutakse kiiremini paremate ideedeni.

Koostöö annab paremad tulemused

Vaata sobivaid tooteid

Vaata videot

Kuidas soodustada koostööd?

Globaalne pandeemia on järsult suurendanud kaugtööd tegevate inimeste arvu ja ekspertide hinnangul jätkub see trend ka olukorra normaliseerudes. Küsitlused näitavad, et inimesed soovivad ka tulevikus vähemalt osalise ajaga kodust tööd teha.

See tähendab, et kontoritesse ei ole vaja enam nii palju statsionaarseid töökohti ja pigem saavad kontorid kokkusaamise kohaks, kus töökaaslastega koos ajurünnakuid teha, üritusi nautida, koostööd teha.

Vaata lahendusi

HUBERT/ loovnurk

VAATA TOODET

ROLF/ loovnurk

VAATA TOODET

MANHATTAN HEXA/ loovnurk

VAATA TOODET