Tegevuspõhine kontor: suurenda töötajate produktiivsust ja rahulolu

Avatud kontorid olid murrangulised – need kaotasid töötajate vahelt eraldavad seinad, mille olid tekitanud kabiinid. See muutus sillutas teed koostööle, suhtlusele ja sidususele. Kuid sellel on ka varjukülg – uuringud näitavad, et 95% inimestel on sellises töökeskkonnas raske keskenduda.

See, kuidas me tänapäeval töötame ja mida meilt tööl oodatakse, paneb proovile ka meie töökeskkonna, luues vajaduse rohkema järele – traditsioonilistest laudadest, sahtlitest ja kappidest enam ei piisa. Tänapäeval sõltub meie töö tulemus suuresti sellest, kui tõhusalt suudame keskenduda ja avatud meelega probleeme lahendada.

Softrend pakub lahendusi, mis toetavad tähtsatele ülesannetele keskendumist tänapäevases töökeskkonnas, kus meid ümbritseb palju segavaid tegureid. Meie mööbel on mõeldud kõigile, kes tahavad oma tööd keskendunult teha. Erinevad tööülesanded nõuavad erinevaid töötingimusi. Meie tootelahendused on modulaarsed ja mitmefunktsioonilised ning neid on lihtne avatud kontorisse paigutada.

Avatud kontoris on väga oluline, et oleks mugav töötada nii eraldi töökohtadel kui ka rühmas ja koosolekutel. Usume, et tulevikukontorid soodustavad keskendumist, pakkudes erinevalt sisustatud alasid eri tööülesannete täitmiseks. Produktiivsuse kõrval on oluline ka töötajate rahulolu oma töökeskkonnaga. 

Kollektsiooni eesmärk: lahendada avatud kontoris levinud probleeme

Meie tooted on disainitud eesmärgiga luua avatud kontoris õiged tingimused erineva iseloomuga tööülesannete täitmiseks. Tekitades eri tsoone just mööbli, mitte seinte abil, jääb kontor visuaalselt avatuks, kuid ühtlasi loob tingimused nende ülesannete jaoks, mis vajavad omaette olemist.

Planeerimis- ja strateegiaseansid nõuavad koostööd soodustavat keskkonda, kuid ideede elluviimiseks on vaja töökohta, mis soodustab keskendumist.

Oma kollektsiooni arendamisel lähtume me teaduslikest uuringutest, mis on välja toonud avatud planeeringuga kontorite kitsaskohad, ja meie eesmärk on oma toodete abil luua nendele probleemidele mitmekülgseid ja paindlikke lahendusi.

Levinumad probleemid avatud kontoris on privaatsuse puudumine, raskused keskendumisega ja pidev segav taustamüra, mis kõik vähendavad töötajate produktiivsust ja rahulolu töökeskkonnaga. Lisaks on kontorid pidevas muutuses ajal, mis järjest enam inimesi töötab osaliselt kodukontoris. See muudab kontoritest kokkusaamiskoha, mis peab toetama veelgi enam koostööd ja loovust. 

Erinevate tööviiside toetamiseks on mõistlik kontorisse planeerida järgmised tsoonid: 

Tööta omaette

Astu eemale kõigist segavatest faktoritest ja keskendu sellele, mis on oluline ära teha. Helisummutavad seinad võimaldavad keskenduda oma ülesandele või teha telefonikõnesid kolleege häirimata.

Vaata tooteid >

Loovnurk

Kontorid on järjest enam muutumas kohtumiskohaks, kus teha koostööd ja üheskoos jõuda innovaatiliste ideedeni. Liigutatavad lauad ja kõrged kiiktumbad loovad koosolekuruumis pingevabama keskkonna ning panevad mõtted liikuma.

Vaata tooteid >

Puhke- ja ooteruumid

Regulaarne pauside tegemine on produktiivsuse aluseks. Leia hetk, et vestelda kolleegiga või lugeda raamatut, et puhanud peaga tööle naasta.

Vaata tooteid >