Enjoy being focused

Avatud kontor oli revolutsiooniline – see lähenemine lõhkus kabinettide poolt tekitatud barjäärid kolleegide vahel ja andis hoogu avatud suhtlemisele, koostööle ja kaasamisele. Kuid sellel on ka omad varjuküljed. Uuringud leiavad, et 95%-l töötajatest on avatud kontoris raskusi keskendumisega ja segavate faktorite tõttu kaotame 2,1 tundi oma tööpäevast.

Avatud kontori kontseptsioon on muutumas. Eesmärk on leida tasakaal jagatud ja privaatse ruumi vahel ning kujundada tööruumid nii, et need toetavad erinevaid tööviise.

Softrend pakub lahendusi meeskondadele, kes tahavad asju ära teha. Töökeskkonnas, kus su tähelepanu on pidevalt hajutatud, loome sulle võimaluse keskenduda kõige olulisemale tegevusele.

Vaata kõiki artikleid